Христос Денис Анатольевич

Старший преподаватель кафедры экономической теории

Образование

2007 году окончил Крымский экономический институт ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет им. В.Гетьмана", направление подготовки «Экономика и препринимательство», квалификация бакалавра банковского дела, преподавателя экономики.

2008 году окончил Крымский экономический институт ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет им. В.Гетьмана", специальность «Банковское дело», квалификация специалиста банковского дела.

2010 году прикреплен соискателем к кафедре экономики предприятия Крымского экономического института ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет им. В.Гетьмана", научный руководитель – профессор, д.э.н., Кирильчук С.П.

2014 г.  прошел повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «БГТУ им. В.Г.Шухова» по программе: «Структура ФГОС ВО и особенности реализации образовательных программ».

Награды:

2013  За особые заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров для народного хозяйства, значительные достижения в научной, учебно-методической работе, многолетний труд и в связи с празднованием 20-летия основания Крымского экономического института ГВУЗ «КНЭУ имени Вадима Гетьмана»


Научно-педагогический стаж

8 лет


Преподаваемые дисциплины

 • "Экономика"
 • "Микроэкономика"
 • "История экономических учений"
 • "Макроэкономика"
 • "Макроэкономическое планирование и прогнозирование"

Область научных интересов

 • Монетарная теория и монетарная политика
 • Макроэкономическая нестабильность
 • Финансовые риски
 • История экономических учений
 • Современные экономические теории


Публикации

 1. Наливайченко С.П. д.е.н., професор, Христос Д.А., здобувач. Методи монетарного механізму таргетування інфляції. Современная экономическая теория и поиск эффективных механизмов хозяйствования / Материалы Второй Всеукраинской научно-практической конференции (13-14 марта 2009 года). – Симферополь, 2009. – С.22-24.
 2. Христос Д.А. Питання визначення сутності інфляції. Реалізація національних економічних інтересів України в рамках євроінтеграційних процесів / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції вчених та спеціалістів: Сімферополь, 14-15 травня 2009 року – Сімферополь: ПП “Підприємство Фєнікс”, 2009. – С.112-114.
 3. Христос Д.А. Інфляційні орієнтири: умови, обмеження та параметри // Научный журнал “Культура народов Причерноморья”.- 2010. – С.64-67.
 4. Христос Д.А. Загалні вимірювання інфляції. Видання: Современная экономическая теория и поиск эффективных механизмов хозяйствования / Материалы III Всеукраинской научно-практической конференции (11-12 марта 2010 года). – Симферополь, 2010. – С.92-94.
 5. Христос Д.А. Макроекономічні наслідки інфляції. Видання: Реалізація національних економічних інтаресів України в рамках євроінтеграційних процесів / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції вчених та спеціалістів: Сімферополь, 13 травня 2010 року. – С.193-195.
 6. Христос Д.А. Суть інфляції і її регулювання в сучасних економічних концепціях. Видання: Основи ефективного розвитку підприємства в умовах трансформації сучасних механізмів господарювання / за заг. ред. д.е.н. С.П. Наливайченко. – Сімферополь: ПП «Підприємство Фєнікс», 2010. – С455-470.
 7. Христос Д.А. Інфляційні процеси у наукових поглядах Адама Сміта. Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 березня 2011 року). Сімферополь, 2011 р. – С.101-104.
 8. Христос Д.А. Проблема знецінення грошей у наукових поглядах Вільяма Петті. Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины / Материалы X Юбилейной Международной научно-практической конференции. Алушта, 2-4 октября 2011 года. – Симферополь, 2011. – С. 121,122.
 9. Христос Д.А. Інфляційні процеси у наукових поглядах класиків політичної економії: від меркантилістів до Давіда Рікардо. Вісник економічної науки України / Науковий журнал. - №2, 2011 рік. – С.196-200.
 10. Христос Д.А. Особливості забезпечення цінової стабільності Національного банком  України у 2011 році . Сучасний стан та напрями розвитку банківської системи України: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Сімферополь, 19 березня 2012 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», ТНУ імені В.І. Вернадського, НАПКБ, Сімферополь.Видавництво «Оджакъ», 2012. – С.47-49.
 11. Христос Д.А. Сучасне прикладне значення досліджень проблем грошей І.Г. Кауфмана. Теория и практика экономики и предпринимательства / Материалы IX Международной научно-практической конференции. Алушта, 3-5 мая 2012 года. – Симферополь, 2012. – С. 89.
 12. Тези: Христос Д.А. Структуралістична теорія інфляції. Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання / Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 березня 2013 року). / За заг. ред. Л.А. Кравченко. – Саки: ПП «Підприємство Фєнікс», 2013. С.95,96.
 13. Христос Д.А. Вирівнювання розподілу сукупного доходу як запорука ефективного розвитку національної економіки / Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід // Тези доповідей VI Міжнародної наукової конференції молодих учених і студентів. – Тернопіль: ТНЕУ: ТНЕУ, 2013. – С.89,90.
 14. К.А. Ягупова, Д.А. Христос. Гроші та кредит: Навч. посіб. – 2013. – 245 с.
 15. Христос Д.А. Актуальность и ограничения классической школы политической экономии / Актуальные проблемы и перспективы развития экономики // Труды XIV Международной научно-практической конференции. – Симферополь-Гурзуф, 12-14 ноября 2015 г. – Саки: ИП Бровко А.А., 2015. – 344 с. – С.59,60.


Контактная информация

г. Симферополь, проспект академика Вернадского, 4, корпус «Б», каб. 219.

Е-mail: gm_hda@rambler.ru